Když se o úniku vody v domě neví

Kdybychom se vás zeptali, jak poznáte, že vám uniká voda z vodovodních rozvodů, vaše odpověď by pravděpodobně byla zcela logická, ve smyslu vizuálního – prostě uvidím, že voda někde teče, snadno zjistím, odkud, vodu následně zastavím a zavolám instalatéra na opravu. Ano, tento scénář je samozřejmě obvyklý u trubek a armatur, které vedou vrchem, např. v suterénu domu nebo ve stoupačce. Horší situace je u rozvodů vody ve zdivu, tam může být mokrá celá zeď a není přesně zřejmé, kde se nachází defekt, ovšem vůbec nejhorší je, když voda uniká z míst, kam tak často nechodíme, a úniky přehlédneme.

stav vodoměru

Kontrolujte pravidelně vodoměr

Na únik vody v takovýchto případech obvykle upozorní pravidelná kontrola její spotřeby na vodoměru. Měli byste mít o ní přehled úplně stejný, jako máte např. o spotřebě zemního plynu nebo elektřiny, a vodoměr se vyplatí kontrolovat průběžně alespoň jednou za měsíc. Pokud je vaše spotřeba přibližně shodná s tou předchozí, případně se liší jen o množství, které odpovídá např. většímu počtu pracích cyklů nebo naopak je nižší, když jste byli čtrnáct dnů na dovolené, pak nic nenaznačuje nějaký problém. Ale jestliže stoupne spotřeba bezdůvodně (a můžete to přezkoumat třeba ze dne na den přes noc, kdy je reálná spotřeba nulová), mějte se na pozoru a raději pozvěte k vám domů instalatéry, kteří provedou detekci úniku vody kanalizace-instalateri.cz v prostorách, kam tak často nechodíte.

rozvody vody

Voda může např. unikat z potrubí ve sklepě přímo do země nebo do zdiva, ačkoli se domníváte, že stěna je přirozeně vlhká z okolního prostředí. Instalatéři používají speciální metody, např. formovací plyn, jimiž odhalí unikající vodu i z míst, kde byste to zrovna neočekávali. Výhodou těchto postupů je fakt, že jsou spolehlivé, přesné a hlavně účelné, nemusíte totiž kvůli zjišťování unikající vody bourat žádné zdivo.