Den plný zážitků


Zcela jiný den než jaké jsou ty ostatní ve Å¡kole. To jsou Å¡kolní výlety, akce, které na konci roku zpestÅ™ují žákům jejich poslední týdny pÅ™ed letními prázdninami. Taková akce je dlouho plánována a s napÄ›tím oÄekávána. VÅ¡ichni se na ni těší, vÅ¡ichni si chtÄ›jí tento jiný den maximálnÄ› užít. A užít si ho v naprosté pohodÄ›, bez stresu a starostí můžou i uÄitelé. StaÄí, když pro svoji třídu vyberou pobyt, kde je o vÅ¡echno postaráno. ZajiÅ¡tÄ›ný pobyt s programem a průvodci. To je záruka, že to bude opravdu den plný zážitků a že budou jak žáci, tak i uÄitelé spokojeni.

Výlet, který si všichni užijí

Konec roku je tady a prázdniny jsou za dveÅ™mi. JeÅ¡tÄ› než bude rozdáno vysvÄ›dÄení, jeÅ¡tÄ› než se každý vydá jiným smÄ›rem, tak na vÅ¡echny žáky Äeká ta nejlepší spoleÄná akce. Pro každou třídu jsou to stoprocentnÄ› Å¡kolní výlety. OvÅ¡em aby se takový den Äi dny vydaÅ™ily, je nutné mít vÅ¡echno naplánováno, zorganizováno a zajiÅ¡tÄ›no. A aby v tom nebyl třídní uÄitel sám, může si vybrat firmu, která se na tuto moderní službu specializuje. RIKITAN nabízí spoustu programů pro vÅ¡echny vÄ›kové kategorie, z nichž je snadné vybrat pobyt doslova na míru.