Bez GDPR to nejde

Poslední dobou se neustále setkáváme s pojmem ochrana osobních údajů. Co vlastně znamená toto téma a k čemu je vlastně dobré? Podíváme se na něj. Pokud bychom slovní spojení ochrana osobních údajů Covidexpert.czměli trochu rozebrat, tak hned první slovo ochrana nám značí velmi výraznou definici toho, čeho se vlastně dnešní téma týká. Pokud tedy se jedná o ochranu je to něco, co má bránit tomu, aby to bylo zneužito anebo použito proto stanoveným normám. Tedy nás proti něčemu chrání. A proti tedy čemu? Jak je patrné, tak proti zneužití osobních údajů.

gdpr

Osobními údaji jsou v tomto kontextu myšlené údaje jako je datum narození, rodné číslo, ale také trvalá adresa, nějaká zdravotní anamnéza a mnoho dalšího, které souvisí s danou osobou jak z věci veřejné, tak také zdravotní. Prostě jak už bylo uvedeno, to, co by mohlo ohrozit nás jako osobnost. V problematice osobních údajů do GDPR nespadá email i když je v něm třeba obsažené celé jméno. Díky tomu bylo Českou republikou přijato GDPR. Stalo se tak v květnu roku 2018. Tato zkratka znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení momentálně podepisujeme skoro všude.

ochrana údajů

Ať už se jedná při nástupu do nové práce, do nemocnice, ale také třeba při podpisu smlouvy v bance nebo třeba v knihovně. Opravdu je to věc, která už je v dnešní době na denní bázi a je už tak automatická, že si toho kolikrát ani nejsme vědomi. Na druhou stranu se dá polemizovat, zda to opravdu pomáhá tomu, k čemu je to určené a opravdu osobní údaje neunikají a nejsou zneužité. Je důležité, ale podoktnout, že se jedná o fyzické osoby. A proč vlastně bylo toto nařízení přijato? Bylo to hlavně z důvodu, že spousta věcí probíhá pomocí online prostředků a tím pádem právní rámec už neodpovídal tomu, aby vše bylo košér. Je to opravdu velmi složité téma, které by vydalo na velmi obsáhlý článek.